Privacyverklaring

Klompenmakerij Koop kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik
maakt van de diensten van Klompenmakerij Koop en/of omdat u deze zelf bij het
invullen van een contactformulier op de website aan Klompenmakerij Koop
verstrekt.
De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contact en/of
bestelformulier op de website van Klompenmakerij Koop verwerkt:
1. Uw naam
2. Uw adresgegevens
3. Uw telefoonnummer
4. Uw e-mailadres

WAAROM Klompenmakerij Koop DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Klompenmakerij Koop verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te
kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Klompenmakerij Koop uw
persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten
overeenkomst van opdracht.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

Klompenmakerij Koop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig
is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw
gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst
met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

Klompenmakerij Koop verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien
dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Klompenmakerij Koop gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers
deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics
informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden
geanonimiseerd.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
Klompenmakerij Koop. Klompenmakerij Koop zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

Klompenmakerij Koop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Klompenmakerij Koop maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen
dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door
Klompenmakerij Koop verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons
op.